O
RTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
  • Anasayfa
  • https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fatay-I%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Osgb-Tic-Ltd%C5%9Fti-423409917769019/
  • https://www.instagram.com/cagatayosgb07/

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleriİş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Birimi

ÇAĞATAY OSGB, 2013 yılında ANTALYA’NIN Muratpaşa ilçesinde hizmete başlamış olup, aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak yetkilendirilmiştir. ÇAĞATAY OSGB, Antalya il sınırları içerisinde kurulmuş olmakla birlikte; Muğla, Burdur, Isparta, Konya, Karaman ve Mersin illerinde de yetkinliği ve İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz
1. İş Sağlığı Hizmetleri
2. İş Güvenliği Hizmetleri
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
4. Risk Analizi
5. Acil durum Planları
6. Danışmanlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu;
• 6331 sayılı Kanun 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
• Bu Kanun kapsama giren bütün işyerlerini; Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayırmıştır.
• Bu kanun; devlet dairesi, özel sektör ayrımı yapmaksızın çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

Bu Kanun kapsamında işveren;
• İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı ve Yardımcı Sağlık Personeli hizmetini almak,
• İş yerinin RİSK ANALİZİ'ni yaptırmak ve riskleri gidermeye yönelik TEDBİRLERİ ALMAK,
• İş yerinin acil durum planlarını hazırlamak/hazırlatmak,
• Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yaptırmak,
• Çalışanlarına sağlık ve güvenlik açısından gereken her türlü eğitimi aldırmak, ZORUNDADIR.

 

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız OSGB‘nin sorumluluğundadır.