O
RTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
 • Anasayfa
 • https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fatay-I%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Osgb-Tic-Ltd%C5%9Fti-423409917769019/
 • https://www.instagram.com/cagatayosgb07/

İş Hijyeni ve Çevre Ölçüm Analizlerinde Fizibilite Çalışması ve Teknik Destek


İş Yeri Ölçümler

 Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi’ nin kalitesini artırmak için ölçümün yapılacağı çalışma alanlarında detaylı fizibilite yapmak ve ölçüm programını fizibilite sonucunda belirlemek oldukça önemlidir.

İş Hijyeni Kapsamında Yapılan Ölçümler;

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Toplam Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Solunabilir Tozların Konsatrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
 • Kişisel Gaz ve Buhar Konsantrasyonu (Maruziyet) Ölçümü
 • İş Yeri Ortamı Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü