O
RTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
 • Anasayfa
 • https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fatay-I%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Osgb-Tic-Ltd%C5%9Fti-423409917769019/
 • https://www.instagram.com/cagatayosgb07/

Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014’de TMGD Tebliği ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup, 24 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliği gereği, 1 Eylül’den itibaren TMGD istihdamı veya hizmet alımı Türkiye’de de zorunlu hale gelmektedir. Danışmanın asıl görevi; işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.


İşletmelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sorumluluk ve yükümlülükler şu şekilde maddelenebilir:

 • Bu işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.
 • Bir işletmede TMGD görevini TMGD Sertifikasına sahip olmak şartıyla; işletme sahibi, işletmede çalışan başka biri veya işletmede doğrudan çalışmayan biri de yapabilir.
 • Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.
 • Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler;İşletmeler, hazırlanmış kaza raporlarını İdarenin talebi üzerine sunmak zorundadır.
  • TMGD olarak sözleşme yaptığı veya sözleşmesine son verdiği kişi/kişileri 30 (otuz) gün içerisinde İdareye bildirmekle,
  • TMGD tarafından hazırlanan yıllık raporları 5 yıl süre ile saklamak ve istendiğinde yetkili kişilere vermekle,
  • TMGD’nin iletişim bilgilerini, işletmede bulunan tüm çalışanlara yazılı olarak bildirmekle ve çalışanlar tarafından kolay erişilebilir yerlerde ilan etmekle yükümlüdürler.