O
RTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
  • Anasayfa
  • https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fatay-I%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Osgb-Tic-Ltd%C5%9Fti-423409917769019/
  • https://www.instagram.com/cagatayosgb07/

Makine ve Elektrik Tesisat Periyodik Kontrolleri

Makine ve Ekipman Periyodik Muayenesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektedir.

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yönetmelikte İş ekipmanı; bir işin yapılmasında kullanılan makine, alet, teçhizat ve tesisat olarak tanımlanmaktadır. Periyodik muayene ise; iş ekipmanlarının, Yönetmelik esasları gereği belirtilen aralıklarda üretici verileri dikkate alınarak yapılan muayene, test ve kontrolü ifade etmektedir.

İşletmelerimizde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik muayenelerinin yapılması İş ekipmanların sorunsuz çalışması üretim ve hizmet sürecimizi olumlu etkilediği gibi Sağlık ve güvenlik şartları yönünden İşçiler için güvenli bir çalışma imkanı sunmaktadır. Bu bağlamda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği hem işçiyi hem de işvereni kazançlı çıkaran bir yönetmeliktir.


Elektrik ve Topraklama Tesisatı Periyodik Muayenesi

 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

İlgili mevzuat kapsamında;


1-TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ
2-PARATONER ÖLÇÜMÜ
3-ELEKTRİK TESİSAT UYGUNLUĞU(ELEKTRİK İÇ TESİSAT KONTROLU)

Kontrollerinin yapılması yılda bir (1) zorunludur.Topraklama ölçümlerinin ana panonun dışında,son tüketici noktaları olan makineler,prizler vb. noktalardan yapılması zorunludur.İşletmede keşif yapılırken makin

e sayılarını ve priz sayıları tespit edilmeli ve ana pano(ilk üç nokta) üç nokta olarak hesaplanıp nokta sayısı tespit edilmelidir.

Örnek: 40 makine ve 25 prizi olan işletmede.Topraklama nokta sayısı 40+25+3=68 noktadır.

Elektrik Tesisat Uygunluğu incelemelerinde,


1- İLETKENLERİN / KABLOLARIN AKIM TAŞIMA KONTROLLERİ
2- GERİLİM DÜŞÜMÜ ÖLÇÜMLERİ
3- SÜREKLİLİK / DEVAMLILIK TESTLERİ
4- YALITIM DİRENCİ / İZOLASYON TESTLERİ
5- ÇEVRİM EMPEDANSI ÖLÇÜMLERİ
6- KAÇAK AKIM RÖLESİ FONKSİYON TESTLERİ
7- TERMAL KAMERA İLE PANO KONTROLLERİ

Kontrolleri yapılmaktadır.