O
RTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
  • Anasayfa
  • https://www.facebook.com/%C3%87a%C4%9Fatay-I%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Ve-G%C3%BCvenli%C4%9Fi-Osgb-Tic-Ltd%C5%9Fti-423409917769019/
  • https://www.instagram.com/cagatayosgb07/

İlkyardım Eğitimi Çözüm Ortağı Desteği

 

İlkyardımcı ve Zorunlu İlkyardımcı İstihdamı; Madde 16
 - Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
Zorunlu İlkyardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı 16 saat) Nedir?
Toplam 16 saat olan eğitim 2 gün olarak verilebilmektedir. Eğitimler en az 7 en fazla 21 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan kişilerin adına Sağlık Müdürlüklerince onaylanan sertifika ve kimlik kartları düzenlenmektedir. Kurs ücretleri  İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Müdürlüklerin belirlediği alt ve üst limitlerin dışında herhangi bir ücret söz konusu değildir. Eğitimler, eğitim alacak firmaların kendi eğitim salonlarında verilebildiği gibi, firmamızın eğitim merkezlerinde de verilebilmektedir. KONULAR VE KURS PROGRAMI (16 SAAT)

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ KONULARININ İÇERİĞİ, TEORİK DERS VE UYGULAMA SAATLERİ

TOPLAM SÜRE: 16 SAAT

EĞİTİM KONULARI

UYGULAMA SAATLERİ

1. GÜN

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

İlkyardım nedir?

30 dk.

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlkyardımcının ABC'si nedir?

2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Toplam Süre 60 dk.

Teorik

Pratik

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

30 dk.

30 dk.

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlensirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirlmesinde yapılacak işler nelerdir?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:

Toplam Süre 255 dk.

Teorik

Pratik

Solunum ve kalp durması nedir?

60 dk.

195 dk.

Temel Yaşam desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich menevrası nasıl uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Kanama nedir?

30 dk.

15 dk.

Kaç çeşit kanama vardır?

Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok nedir?

Kaç çeşit şok vardır?

Şok belirtileri nelerdir?

Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

Şok pozisyonu nasıl verilir?

2. GÜN

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Yara nedir?

30 dk.

15 dk.

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralamalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Yanık nedir?

30 dk.

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelndirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Donuk belirtileri nelerdir?

Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 15 dk.

Teorik

Pratik

Kırık nedir?

15 dk.

.

Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM:

Toplam Süre 45 dk.

Teorik

Pratik

Bilinç kaybı nedir?

45 dk.

.

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Zehirlenme nedir?

30 dk.

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Zehirlenmelerde genel ilkyardım nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

30 dk.

Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

Toplam Süre 15 dk.

Teorik

Pratik

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

15 dk.

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım Nasıl olmalıdır

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM

Toplam Süre 30 dk.

Teorik

Pratik

Boğulma nedir?

15 dk.

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Toplam Süre30 dk.

Teorik

Pratik

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

15 dk.

15 dk.

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)